Među osnovnim ciljevima NR Kine za 2018. i otvaranje 11 miliona radnih mjesta | FENA


Ekonomija

Među osnovnim ciljevima NR Kine za 2018. i otvaranje 11 miliona radnih mjesta

SARAJEVO, 7. marta (FENA) - Bruto domaći proizvod NR Kine povećao se sa 54 triliona na 82,7 triliona yuana, bilježeći rast od 7,1 posto na godišnjem nivou.

Više od 68 miliona ljudi je izbavljeno iz siromaštva. Turistička putovanja zabilježila su porast sa 83 miliona na više od  130 miliona. Potrošnja energije i vode po jedinici BDP-a smanjene su za više od 20 posto, emisije velikih zagađivača bile su u stalnom padu, a broj dana sa teškim zagađenjem vazduha u velikim gradovima smanjen je za 50 posto.

Lični dohodak povećao se u prosjeku 7,4 posto na godišnjem nivou, što je nadmašilo ekonomski rast i generiralo najveću grupu srednjeg dohotka na svijetu, a više od 66 miliona novih radnih mjesta otvoreno je u urbanim područjima, a država, sa populacijom od preko 1,3 milijardi, postigla je relativno potpunu zaposlenost. To o su glavne crtice iz izvještaja o radu premijera Narodne Republike Kine, Li Keqianga.

Na Svekineskom narodnom kongresu (NPC), premijer Li, javlja Xinhua, predstavio je i glavne ciljeve za 2018. godinu. Među njima su da rast bruto društvenog proizvoda treba ostati na nivou od oko 6,5 procenata, CPI (Indeks potrošačkih cijena) oko tri procenta. Očekuje se da će biti otvoreno novih 11 miliona radnih mjesta u urbanim područjima, anketirana stopa nezaposlenosti u urbanim područjima treba ostati u okviru 5,5 procenata, a registrirana stopa nezaposlenosti u urbanim područjima u okviru 4,5 procenata.

Također, potrebno je zadržati osnovni paritet u rastu ličnog dohotka i ekonomskog rasta, stabilan rast u obimu uvoza i izvoza, te osnovnu ravnotežu u platnoj bilanci.

U 2018. godini očekuje se smanjenje potrošnje energije po jedinici BDP-a od najmanje tri posto i nastavak smanjenja emisija većih zagađivača.

Među glavnim ciljevima je i postizanje značajnog napretka u strukturnoj reformi na strani ponude, te sistematska i efikasna prevencija i kontrola rizika.

Kako javlja Xinhua, među ostalim ciljevima koje je u svome izvještaju postavio premijer Li Keqiang, jesu i da ovogodišnji deficit po BDP-u bude 2,6 posto, za 0,4 postotnih bodova manje nego 2017.

NR Kina namjerava smanjiti kapacitet proizvodnje čelika za oko 30 miliona metričkih tona, a kapacitet proizvodnje uglja za oko 150 miliona metričkih tona. Porezi za firme i pojedince bit će smanjeni za preko 800 milijardi yuana, a 732 milijarde yuana će biti uloženo u izgradnju željenica. U izgradnju autocesta i plovnih puteva bit će uloženo oko 1,8 triliona yuana, dok će nivo ulaganja u aktuelne projekte očuvanja vode doseći jedan trilion yuana.

Opći proizvodni sektor će se u potpunosti otvoriti, a pristup sektorima poput telekomunikacija, medicinskih usluga, obrazovanja, brige o starijima i vozila nove energije će se proširiti.

NR Kina će aktivno raditi na proširenju uvoza, te biti domaćin prvog Međunarodnog sajma za uvoz (China International Import Expo), smanjiti uvozne tarife na automobile kao i određenu robu široke potrošnje, itd.

Premijer Li je najavio i da će Kina nastaviti promicati mirni rast odnosa preko tjesnaca na temelju Konsenzusa iz 1992. godine i unaprijediti mirno ponovno ujedinjenje Kine. Kina će promicati koordinaciju i saradnju među velikim zemljama, produbljivati prijateljstva i ostvarivati zajednički razvoj sa našim susjedima, te unapređivati jedinstvo i saradnju sa drugim zemljama u razvoju.

Na kraju, premijer NR Kine Li Keqiang je najavio da među ostalim ciljevima je i osiguranje uspjeha godišnje konferencije Boao Foruma za Aziju, Samita Šangajske organizacije za saradnju, Samita Foruma o sino-afričkoj saradnji.

(FENA) D.V.