Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDP BiH Tuzla

Saopćenje

Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla, u cjelosti podržava zaključke  Savjeta za zdravstvo KO SDPBiH Tuzla, koji su doneseni na sjednici Savjeta 7.6.2018. godine.

Z A K LJ U Č C I

1.     Povodom aktuelnih dešavanja u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona, Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla zahtijeva od Vlade TK da obezbijedi stalnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu građana TK na svim nivoima.

2.     Tražimo da Vlada TK  nastavi pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, u smislu priznavanja reprezentativnosti na TK, a u cilju uspostavljanja ravnopravnosti sa ostalim ljekarima Federacije BiH.

3.     Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla oštro se protivi pokušaju izazivanja vještačke  nesloge između doktora medicine, medicinskih tehničara i ostalih uposlenih u zdravstvu, koji su i do sada pokazali da imaju jedinstveni cilj: Brigu o pacijentima sa našeg Kantona.

4.     Tražimo da se Vlada TK aktivno uključi u rješavanje problema u zdravstvu sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona ravnopravno kao što je to učinila sa Nezavisnim Strukovnim sindikatom radnika zaposleih u zdravstvu TK, jer je za to jedino nadležna Vlada Tuzlanskog kantona, a ne menadžmenti zdravstvenih ustanova.

5.     Za provođenje ili neprovođenje navedenih zaključaka, Kantonalni odbor SDPBiH Tuzla smatra isključivo odgovornu Vladu Tuzlanskog kantona.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.