Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP BiH

Najava otpuštanja 218 radnika Fabrike duhana Sarajevo posljedica je kriminalne privatizacije ove firme, koju je provela aktuelna Vlada Federacije BiH. 

Vlada je državni kapital u FDS-u prodala firmi sa dva zaposlena radnika, koja čak nema ni internet stranicu, a ta je firma preprodala proizvodni dio FDS-a, kompaniji British American Tobaco. 

Sve druge nekretnine i udjeli FDS-a u ogromnom broju kompanija ostali su u posjedu fantomske firme sa dva zaposlenika i njihovih lokalnih pokrovitelja. 

Cijenu svega danas plaćaju radnici FDS-a, kao što su cijenu niza sličnih privatizacijskih pljački platile hiljade drugih radnika u BiH. 

To nije moralo biti tako da je Parlament FBiH prije dvije godine prihvatio zaključak SDP-a da se obustave sve privatizacije u FBiH do usvajanja novog Zakona o privatizaciji, što je odbila aktuelna vlast. 

Također, tada je vladajuća koalicija u FBiH odbila i prijedlog SDP-a da se zatraži da Finansijska policija izvrši kontrolu poslovanja FDS-a. 

Tražimo od Vlade FBiH da se uključi u rješavanje ovog problema i pokuša zaustaviti otpuštanje radnika i skoro izvjesno gašenje proizvodnje u FDS-u. 

Pozivamo tužilaštva u BiH da konačno reagiraju i zaustave ovu pljačku, te da konačno postupe prema nizu krivičnih prijava koje su podnesene zbog dešavanja u i u vezi sa FDS-om, a među kojim su i krivične prijave koje je podnosio SDP.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.