Bosna i Hercegovina

Obilježena sedma godina rada Sindikalne škole u Potočarima

Saopćenje

 SARAJEVO, 23. juna (FENA) - U Sindikalnoj školi Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine (PPDIVUT BiH)  u Potočarima kod Srebrenice danas je na prigodan način obilježena sedma godina rada ove škole, uz dodjelu diploma i certifikata polaznicima i aktivistima.

Više od stotinu učesnika, domaćih i stranih gostiju, ovoj svečanosti dali su svojevrstan doprinos kroz podršku daljem jačanju obrazovanja radnika za sindikalnu akciju.

Takva opredjeljenja na poseban način izrazili su predsjednik PPDIVUT-a Mehmed Avdagić, sekretar Maja Radić uime Sekcije mladih i Ankica Đurić uime Sekcije žena, te Sevleta Kabil, regionalni sindikalni povjerenik.

Ova opredjeljenja posebno su podržali predstavnici Saveza sindikata Makedonije na čelu sa Lazom Georgijevskim, kao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Mahir Semić i predsjednik Sindikata tekstila, kože i obuće BiH Ramiz Omanović, te predstavnici Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama i predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.

S pravom je ukazano da globalne promjene utiču na sve, pa i na građane i radnike malih država poput BiH, a da u borbi za opstanak u takvom ambijentu i vremenu, nažalost, najtežu poziciju ima sindikat.

- Svjesni da Sindikat djeluje u prostoru sa izraženim sukobom rada i kapitala, gdje domaći vlastodržci, uz propagandu straha, iskazuju moć nad građanima i radnicima uvođenjem potpune nesigurnosti, učesnici ovog sindikalnog skupa posebno su ukazali na sve izraženiji problem odlazaka građana iz zemlje u kojoj ne vide vlastitu perspektivu. Takvi, ali i drugi problemi, jasno ukazuju da je neophodno radikalizovati sindikalnu borbu koja nije moguća bez obrazovanja i sindikalnog znanja - saopćeno je iz PPDIVUT-a BiH.

(FENA) D.V.