Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost PDP-a

Saopćenje

Republiku Srpsku dnevno napusti više od stotinu mladih ljudi. Negativan trend odlaska kompletnih porodica bilježi rast, a redovi ispred stranih ambasada u našoj zemlji su iz dana u dan sve veći.

Partija demokratskog progresa će odmah po dolasku na vlast sprovesti vanredne mjere koje će doprinijeti bržem zapošljavanju, samozapošljavanju, te prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada.

U ovom cilju neophodno je hitno osposobiti Republički zavod za zapošljavanje, kako bi on prestao biti statistička ustanova koja evidentira broj nezaposlenih, i počeo da radi kao posrednik pri zapošljavanju. Tu se prije svega misli na jačanje programa prekvalifikacije i doobuke kroz saradnju poslodavaca i Republičkog zavoda za zapošljavanje.

PDP će među mladima vršiti promociju preduzetništva i samozapošljavanja sistemski i planski, kroz Ministarstvo rada i Republičkog zavoda za zapošljavanje.

Rad i zaposlenje u javnom sektoru ne smiju više biti prioritet, a mlade treba ohrabriti da pokreću i da se bave privatnim biznisom, za koji se moraju stvoriti adekvatniji uslovi za razvoj. Učićemo mlade da nikad više uslov za njihovo zaposlenje neće biti članska karta bilo koje partije.

Posebnu pažnju posvetićemo informatičkom opismenjavanju i uložiti sve potrebne napore da uhvatimo korak sa četvrtom digitalnom revolucijom. U najbrže rastućem IT sektoru stvaraćemo uslove da mladi ljudi žive i rade ovdje, a svoja znanja izvoze širom svijeta.

Mi u PDP smatramo da su ovi reformski procesi realno izvodljivi i da je samo pitanje volje, snage i želje da se oni i sprovedu, a PDP je pokazao da ima Program, plan i stručne ljude za to.

PDP
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.