Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Nezavisnog bloka

Saopćenje

Nezavisni blok je danas održao press konferenciju na kojoj su predstavljeni glavni ciljevi Nezavisnog bloka na polju rješavanja problema neravnomjernog razvoja u BiH i neravnomjernih ulaganja, a na kojem su govorili Senad Šepić, kandidat za člana Predsjedništva BiH i predsjednik Nezavisnog bloka, i Faruk Hadžić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH (Izborna jedinica KS i BPK-Goražde).

Primjera neravnomjernog razvoja i neravnomjernih ulaganja ima mnogo, nažalost, jer u BiH postoji velika nejednakost u primanjima raznih profesija za isti posao koji obavljaju. Primjer su ljekari, profesori, policajci, porodilje, ulaganje u putnu infrastrukturu i sl. Kandidat za člana Predsjedništva BiH, Senad Šepić, kao poslanik u Parlamentu BiH godinama se zalagao za donošenje Zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju BiH u kojem bi primarni cilj bio ravnomjerno ulaganje novca u svaki dio države.

“Od 2009. godine, namjenski za gradnju autocesti je skupljeno 1,1 milijarda KM. Od ovog iznosa, FBiH je dobila 650 miliona KM, a RS 430 miliona KM. U FBiH novac je ulagan u tri kantona (Sarajevski, Ze-Do, Zapadno-hercegovački). U sedam kantona gdje nije bilo ulaganja u gradnju autocesti živi 1.346.296 (61%) stanovnika, a u tri kantona gdje je bilo ulaganje 872.924 staovnika (39%). Prihodi od BH Telecoma se skupljaju u cijeloj FBiH, a onda se dobit ulaže u samo neke regione. Svjedoci smo stalnih i opravdanih štrajkova u prethodnom periodu zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu, HNK, USK i sada u KS-u. Nezavisni blok želi da svaki doktor, za istu osnovnu vrstu posla bude isto plaćen u cijeloj državi. Nezavisni blok je u uputio inicijativu da se 5% sredstava od akciza na duhan namjenski usmjeri u Fondove solidarnosti entiteta za liječenje teških oboljenja (42 miliona KM).

Kada su u pitanju porodilje, ova problematika se može riješiti također kroz državni nivo, da se prikupljena sredstva od akciza na bezalkoholna pića usmjeravaju namjenski za ovaj sektor. U prošloj godini je samo po ovom osnovu prikupljeno 25 miliona KM. Ova poražavajuća statistika se mora promijeniti i Nezavisni blok ima izrađen plan i metode koje to mogu promijeniti“,  – izjavio je kandidat za člana Predsjedništva BiH i predsjednik Nezavisnog bloka, Senad Šepić.

“Stručni timovi za zdravstvo i ekonomiju su izradili Novu ekonomsku politiku, Zdravstvenu i Populacijsku politiku, kojim bi se stvarni problemi građana krenuli rješavati. Namjenskim usmjeravanjem prikupljene akcize na bezalkoholna pića u iznosu od 25 miliona KM godišnje, znatno bi se popravio i ujednačio status porodilja u cijeloj BiH. S obzirom da se vlast pohvalila da je prošle godine u FBiH zaposleno 39.000 novozaposlenih radnika, da su oni prijavljeni na minimalnu platu, kantonalni Zavodi zdravstvenog osiguranja bi imali dodatnih 45 miliona KM, koji su se mogli iskoristiti za poboljšanje standarda ljekara.” – izjavio je Faruk Hadžić, nosilac liste za Parlament BiH.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.