Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Socijaldemokratske partije BiH

Saopćenje

Saopćenje Bakira Izetbegovića je neuspio pokušaj da se prikrije šteta načinjena državi Bosni i Hercegovini. Naime, u Strategiji vanjske politike BiH 2018. – 2023. koju je i on usvojio, članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u niti jednom rječju nije eksplicitno navedeno, kao što je to rečeno za pristupanje Evropskoj uniji.

U Strategiji koju je usvojio aktuelni saziv Predsjedništva BiH, ne navodi se naše članstvo u NATO-u, nego se govori samo o aktiviranju MAP-a. Umjesto da se u prvoj rečenici punopravno članstvo u NATO-u istakne kao strateški cilj Bosne i Hercegovine takva formulacija je iz teksta potpuno izostavljena. Na taj način odstupilo se od ciljeva definiranih u prethodnom dokumentu Predsjedništva BiH "Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine" iz 2003. godine gdje su pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u i EU ravnopravno istaknuti kao prioriteti vanjske politike Bosne i Hercegovine.

Bakir Izetbegović nikakvim saopćenjima ne može opovrgnuti  da važeća Strategija odstupa od ranije proklamiranog cilja - članstva u NATO-u i da govori samo o aktivaciji i provođenju MAP-a. Treba li podsjećati i na odredbe Zakona o odbrani BiH koji je donesen još 2005. godine u kojima se izričito govori o prijemu Bosne i Hercegovine u članstvo NATO, a u članu 84 navodi: "Parlamentarna skupština, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provesti će potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a." 

Izbjegavanje definiranja članstva u NATO-u kao cilja Bosne i Hercegovine u Strategiji ukazuje na derogiranje značaja institucija BiH u pogledu vođenja vanjske politike Bosne i Hercegovine ali i na podilaženje Bakira Izetbegovića i Predsjedništva BiH stavovima drugih zemalja, u ovom slučaju Srbije. Time se dovodi u pitanje suvereno pravo Bosne i Hercegovine da samostalno vodi vanjsku politiku.

Ako se za takvu vanjsku politiku zalagao Izetbegović, koji je sa Ivanićem i Čovićem nanio očiglednu štetu državi Bosni i Hercegovini, pristajući na izbacivanje članstva u NATO iz strateških vanjskopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine i ako je to put koji bi trebao slijediti njegov nasljednik u Predsjedništvu BiH, onda mu poručujem da slijede velike promjene. 

Saradnja sa NATO nije ni približno isto kao i pristupanje NATO-u. Sarađivati se može sa državama i organizacijama različitih profila širom svijeta, ali je presudni egzistencijalni prioritet države Bosne i Hercegovine da bude član, a ne saradnik najjačeg vojnog saveza demokratskog svijeta.

SDP
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.