Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost DNZ BiH – Krajiška stranka

Saopćenje

DNZ BiH je svjesna da su u svakoj normalnoj i razvijenoj zemlji mladi ljudi motor razvoja i potencijal na kojem grade svoju perspektivu i budućnost. Nažalost dosadašnje vlasti u BiH nisu toga svjesne. Naprotiv, sadašnja vlast je glavni uzročnik toga da danas mladi ljudi bježe glavom bez obzira iz BiH i da preko 90% mladih ljudi danas otvoreno izjavljuje da bi napustili BiH. 

DNZ BiH – Krajiška stranka svjesna je nesreće koja je neminovna iseljavanjem mladih i obrazovanih ljudi, ali je i svjesna da mladi ljudi ne mogu živjeti od patriotizma i borbenih parola političara i aspiranata na vlast u BiH. Posao i perspektiva porodice su dva osnovna pitanja na koje mladi žele jasan odgovor. 

Stoga će se DNZ BiH – Krajiška stranka u svome djelovanju fokusirati na ova dva ključna pitanja mladih ljudi, a prije svega na sistemskim poticajima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi i na raznim oblicima sistemskog poticanja rješavanja stambenog pitanja, odgoja djece i stabilnosti porodica mladih ljudi. 

DNZ BiH – Krajiška stranka će činiti sve što je potrebno za uspostavljanje stabilnog odnosa sa onim mladim ljudima koji su već napustili BiH, kako bi oni bili u funkciji razvoja Krajine, jer su oni istinski resurs i potencijal u toj razvojnoj misiji.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.