FENA.BIZ

Coca-Cola transparentnošću do vrhunskih rezultata

Saopćenje

Malo je kompanija koje o svome poslovanju govore transparentno dijeleći  dobre prakse učešća u ekonomiji države, kako to radi Coca-Cola

Ove će godine Coca-Cola će obilježiti 50 godina od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini.  Coca-Cola je distribuciju proizvoda započela 1969. godine a Punionica u Hadžićima je s radom započela 1975. godine. Od tada do danas, zahvaljujući svojim stalnim ulaganjima u inovacije, od kompanije koja je proizvodila isključivo gazirane napitke, Coca-Cola je postala kompanija s pićima za svaku prigodu (total beverage company), nudeći svakom potrošaču proizvode koji najbolje pristaju njegovim zahtjevima. Na bosanskohercegovačkom tržištu Coca-Cola HBC B-H Sarajevo danas nudi široku paletu proizvoda, koju čine gazirana i negazirana bezalkoholna pića, energetski napici te alkoholna pića.

Studijom o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, Coca-Cola je još jednom pokazala koliko je bitan faktor bh. ekonimije, te da kontinuirano svojim djelovanjem na zajednicu iz godine u godinu dokazuje da je više bosanskohercegovačka nego što mislite. 

Coca-Cola godinama razvija prakse koje se odnose na odgovornost na tržištu, u lokalnoj zajednici i radnom okruženju, prema okolišu,  kao i svoje prakse izvještavanja. Globalno je lider u postavljanju trendova pa tako i u transparentnom izvještavanju o poslovanju. Prvu ovakvu studiju, koja se odnosila na poslovanje u 2014. godini je Coca-Cola izradila i predstavila javnosti 2015. godine,  a potom je 2017. izradila  prvi domaći Izvještaj o održivosti zasnovan na analizi poslovanja i utjecaja u 2016. godini.

Coca-Cola zaista jeste bosanskohercegovačka kompanija i to dokazuje ne samo rezultatima, već i brigom o okolišu. U razdoblju od pet godina Coca-Cola je smanjila potrošnju vode za 46%, potrošnju energije za 11%, dok se procenat recikliranog otpada povećao za 93% u odnosu na rezultat ostvaren u 2012. godini.

„Mi istinski vjerujemo da trebamo biti inspiracija za aktivnosti koje vode ka održivom okolišu i društvu. Zbog toga imamo ambiciozne ciljeve koji se mogu postići samo hrabrom borbom za društvene promjene, osluškivanjem želja naših potrošača i fokusiranjem na bitna pitanja skupa sa našom zajednicom i akterima“, stoji u uvodu Studije o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2017. godini.

Posvećena svojoj globalnoj viziji Svijeta bez otpada (World Without Waste), Coca-Cola ije postavila cilj da prikupi po jednu plastičnu bocu za baš svaku koju plasira na tržište do 2030. godine, te finansiranjem tehnologije koja će proizvesti visokokvalitetne reciklirane plastične proizvode iz plastičnog otpada koji se teško reciklira.

***

Coca-Cola učestvuje u čak 0,5% BDP-a Bosne i Hercegovine, a svaka konvertibilna marka dodane vrijednosti koju stvori Coca-Colin sistem podržava stvaranje još 4 KM dodane vrijednosti u bh. ekonomiji. Konzumenti potroše ukupno 257 miliona KM na Coca-Coline proizvode, a od svake potrošene konvertibilne marke 60% ostaje u ekonomiji Bosne i Hercegovine - ovo su samo neke od ključnih poruka plasiranih u Studiji o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u Bosni i Hercegovini u 2017. godini. Studija je obuhvatila direktan utjecaj i doprinos Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Coca-Cola Adria, ali i indirektan doprinos koji se ostvaruje saradnjom s partnerima, tačnije, poslovanjem sa 655 lokalnih dobavljača i 14.110 kupaca.

 

Kontakt informacije:

Coca‑Cola HBC B-H Sarajevo
Mostarsko raskršće bb
Hadžići 71 240 Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 284 100

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.