Svijet

Obilježavanje Dana Azerbejdžanske Demokratske Republike

Ilustracija

SARAJEVO, 28. maja (FENA) - Dan Azerbejdžanske Demokratske Republike obilježava se danas, 28. maja.

Usvajanjem Deklaracije o nezavisnosti 28. maja 1918. osnovana je prva parlamentarna demokratija u muslimanskom svijetu - Azerbejdžanska Demokratska Republika. Suvereno područje Azerbejdžanske Demokratske Republike bilo je 114.000 kvadratnih kilometara, saopćilo je Diplomatsko predstavništvo Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini.

U saopćenju se također navodi da usprkos suočavanju s velikim unutrašnjim i vanjskim izazovima koji su nastali iz propasti carstva, Azerbejdžanska Demokratska Republika je uspjela uspostaviti efektivne državne institucije, podržavati prava svojih građana i steći povjerenje međunarodne zajednice. Zagarantirano je opće pravo glasa, kao i pravo glasa žena.

 Vlada je formirana na temelju odgovornosti i razdvajanja ovlasti, a azerbajdžanski parlament je demokratski izabran kao višestranačko i zaista reprezentativno zakonodavno tijelo, koje je bilo prvo takve vrste na cijelom muslimanskom istoku. Pet izvršnih kabineta je upravljalo Republikom u njenom dvogodišnjem postojanju, a parlament je održao 155 sastanaka i raspravljao o više od 240 nacrta zakona. Drugi vitalni stub procesa izgradnje državne vlasti došao je uspostavom Žalbenog vijeća, efektivno stvarajući moderni pravosudni sistem koji bi provjeravao ovlasti parlamenta i kabineta ministara.

Obrazovanje je bilo primarna briga u novoformiranoj Republici i osnovan je Državni univerzitet u Bakuu. Usprkos ekonomskim i političkim poteškoćama s kojima se Republika suočavala, nastojala je da dugoročno ulaže u ljudski kapital davanjem stipendija za stotine mladih studenata na studijima na vodećim europskim univerzitetima. Azerbejdžanski je proglašen službenim jezikom, a usvojene su nacionalna trobojna zastava i himna, te je uspostavljeno savremeno pozorište i opera, a štampane su azerbajdžanske poštanske marke i izdana je nacionalna azerbajdžanska valuta Manat.

U saopćenju se ističe da je politika koju je slijedio nacionalni vođa Heydar Aliyev razvila osjećaj nacionalnog identiteta oživljavajući "naše duboko historijsko i kulturno pamćenje te utjelovljujući čvrsto uvjerenje za očuvanje i jačanje naše nezavisnosti i državnosti". Azerbajdžanci koji njeguju politiku državnosti nacionalnog vođe Heydara Aliyeva obilježavaju nezavisnosti uz pojačani osjećaj ponosa i posebni duh slavlja.

Danas Republika Azerbajdžan pod vodstvom predsjednika Ilhama Alijeva kao nezavisna, suverena i demokratska zemlja ostvaruje težnje i ideale Azerbajdžanske Demokratske Republike sa svojim dobrim i efektivnim upravljanjem, socio-ekonomskim razvojem i razvojem ljudskog kapitala, kao i njene sve veće uloge i prestiža u međunarodnim odnosima.

- Da su osnivači Azerbejdžanske Demokratske Republike živi, bili bi ponosni na današnju Republiku Azerbajdžan - navodi se u saopćenju.

(FENA) F.F.