Stranačke aktivnosti

Najava HNS-a BiH

Hrvatski narodni sabor (HNS) poziva Vas na okrugli stol „Fiskalna politika u funkciji unaprijeđenja poslovnog okruženja“, koji će se održati danas 12. srpnja 2019. u 13.00 sati u Domu HDZ-a BiH u Mostaru.

Cilj okruglog stola je potaknuti raspravu vezanu za unaprijeđenje poslovnog okruženja sa ciljem rasterećenja gospodarstva kroz provođenje mjera fiskalne politike.

Okrugli stol organiziran je u suradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva financija, akademskom zajednicom, Sveučilištem u Mostaru, Direkcijom za planiranje BiH, Gospodarskom komorom FBiH, Zavodom za programiranje i razvoj FBiH, Odjelom za financije i Odjelom za gospodarstvo Glavnog vijeća HNS-a.

Molimo Vas, medijski popratite ovaj događaj.

NAPOMENA ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA:

Fotografi i snimatelji mogu uzeti uvodne kadrove sa okruglog stola, a nakon završetka bit će poslano priopćenje za javnost.

Ured za informiranje HNS-a

HNS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.