Stranačke aktivnosti | Saopćenje

Saopćenje za javnost GDS BiH

GDS BiH:Vrijeme je da svi politički sudionici djeluju na zaštiti parlamentrne demokracije u skladu sa potrebama interesima građana BiH

GDS BiH povodom učestalih  izjava da se Opšti okvirni mirovni sporazum iz Dejtona i Pariza  ,dakle i Ustav  BiH koji je sastavni dio Sporazuma,ne može mjenjati, navodi  tekst  Ustava BiH/Anex IV /Član II stav 2. Međunarodni standardi, koji  glasi:

Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji o zaštiti  ljudskih prava i.osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovine. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Istovremeno,Građanska demokratska stranka  BiH navodi i tekst Ustava BiH  Član X stav 2 /izmjene i dopune, koji  glasi:

Nijednim amandmanom na ovaj Ustav na može se eliminisati niti umanjiti bilo koje od prava i sloboda iz člana II ovog Ustava,niti izmjeniti ova odredba..

Iz toga proizilazi,naglašava GDS BiH ,da je Dejtonski Ustav BiH,kao i svaki član Ustava  BiH podložan promjenama ukoliko nije u saglasnosti sa Konvencijom i njenim protokolima.Dosadašnje promjene i usvojeni zakoni rezultat su poštivanja Člana II stav 2 /Međunarodni standardi i šteta je što se taj proces izgradnje i djelovanja institucija sistema usporava i osporava.  Visoki predstavnik/OHR/ je ovlašteni tumač Sporazuma i Ustava BiH i GDS BiH smatra nužnim da se oglasi povodom održavanja stanja  koje održava status quo kojim se svi  u BiH  opterećuju ,a u  unutrašnjim odnosima jačaju snage podjela i klaustrofobije i ksenofobije u društvu,.Zanemaruju se pitanja razvoja,podcjenjuje odliv stanovništva i put domače i  u evroatlantske integracije  i sistematski se otežava i uslovljava naš politički ambijent  odlukama susjednih zemalja,Krajnji je trenutak da se bosanskohercegovačko društvo sabere i učini  odlučan  reformski zaokret u svim oblastima života i rada.

Vrijeme je da svi politički sudionici  preuzmu odgovornost  i djeluju tako da  se zaštiti  parlamentarna demokracija u BiH i poštuju izvorne odredbe i članovi Ustava i Ustav BiH,podjela na zakonodavnu,izvršnu i sudsku vlast  da se zakoni  provode dosljedno,kao i svi  ,gotovo zaboravljeni anexi koji su sastavni dio Opšteg mirovnog sporazuma,.Samo tako i na taj način moguće je raditi na koheziji bosanskohercegovačkog društva i posvetiti se realnim problemima i interesima građana i ekonomskom i socijalnom razvoju zemlje i stabilnosti, bezbjednosti ,miru i afirmaciji  pozicije i uloge BiH u svijetu. 

 

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.