Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost GO SDP BiH Mostar

Foto FENA /Mario Obrdalj

Nadamo se da će odluka Europskog suda za ljudska prava potaknuti političke stranke za pronalazak trajnog rješenja

Gradski odbor SDP BiH Mostar pozdravlja odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju „Baralija protiv BiH“. Ovom presudom je potvrđeno ono što je svim građanima Mostara odavno poznato, a to je da su diskriminirani i da su im ugrožena osnovna politička prava da demokratskim putem izaberu vlast i budu birani.

Ono što je novo u odnosu na ostale presude Europskog suda za ljudska prava, a što smatramo izuzetno važnim, je odluka Suda kojom je obavezao BH. vlasti da u roku od šest mjeseci od dana kad presuda postane konačna mora izmijeniti diskriminatorne odredbe, a ako te ne uradi Ustavni sud BiH ima ovlaštenja da sam uspostavi privremeno rješenje.

Nadamo se da vladajuće stranke u Mostaru neće zloupotrijebiti ovu odredbu kako bi delegirale problem Ustavnom sudu BiH, jer bi taj proces u najboljoj varijanti trajao devet mjeseci, a odluke bile privremene. Umjesto toga pozivamo sve političke subjekte u Mostaru da ovu odluku suda shvate afirmativno, kao signal da se izbori u Mostaru konačno moraju održati.

Zato pozivamo političke stranke da u najkraćem mogućem roku krenemo sa iznalaženjem rješenja usklađivanja Izbornog zakona BiH i Statuta Grada Mostara sa odlukom Ustavnog suda, kako bi prekinuli diktaturu u Gradu Mostaru, a građani demokratskim putem izabrali svoje predstavnike u vlasti. Ono što na kraju treba naglasiti je to da bi dogovor stranaka doveo do trajnog rješenja, pa bi se nakon održanih izbora, umjesto ponovnog prepucavanja oko usklađivanja Statuta, konačno mogli uhvatiti u koštac sa nagomilanim problemima u funkcionisanju Grada Mostara.

 

GO SDP BiH Mostar

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.