FENA.BIZ

Seminar "Primjena novih propisa u kancelarijskom poslovanju"

Saopćenje, Refam Creative Solutions - REC

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

 

PRIMJENA NOVIH PROPISA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 

Sarajevo, 04. 12. 2019., Hotel „Hollywood“

Mostar, 10. 12. 2019., Hotel „Mostar“

 

Početak svakog seminara u 9:30h

 

U Sl. listu FBiH „Službeni list FBiH“, br.73/19, od 04.10.2019.godine, objavljen je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, kojim se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera. Ovaj Pravilnik počet će se primjenjivati od 01.01.2020.godine.

 

Propisima o kancelarijskom poslovanju propisan je postupak sa arhivskim predmetima u navedenim organima, i pravnim licima, kao i postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, postupak klasifikacione oznake predmeta i akta, dostavljanje predmeta i akata, otpremanje pošte, stavljanje predmeta kroz arhiviranje i čuvanje  istih, i druga pitanja od značaja za pravilno obavljanje kancelarijskog poslovanja. Pravilnim provođenjem načela kroz oblast kancelarijskog i arhivskog poslovanja nastoji se unaprijediti efikasnost u radu sa dokumentima,  kroz uštedu vremena i ubrzanje procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta.

 

Cilj seminara je upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja sa dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unaprijeđenje rada, pa do nadzora nad provođenjem navedenog Pravilnika.

 

SADRŽAJ SEMINARA

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH:

·      Kancelarijsko poslovanje

·      Knjige evidencija u kancelarijskom poslovanju

·      Klasifikacijske oznake predmeta i akta 

·      Organizacija vršenja kancelarijskog poslovanja

·      Primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte

·      Određivanje organizacionih jedinica i radnih mjesta, i raspoređivanje pošte

·      Zavođenje akata i združivanje akata

·      Dostavljanje predmeta i akata u rad

·      Sastavni dijelovi službenog akta i faksimil

·      Pojam faksimila

·      Vraćanje riješenih predmeta pisarnici i razvođenje akata

·      Rokovnik predmeta

·      Otpremanje pošte

·      Arhiviranje i čuvanje predmeta i akata

·      Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja

·      Organizacija rada, prijem stranaka, radne prostorije

·      Postupak primopredaje službenih akata, spisa i druge službene dokumentacije, između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, upravnih organizacija

·      Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja

Pitanja i odgovori

 

 

PREDAVAČI

Dr. Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde FBiH

Željko Škarica – Glavni upravni inspektor FBiH

 

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):
145 KM po jednom učesniku;
135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

- Troškove sudjelovanja u radu seminara,

- Materijal za pisanje,

- Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,

- Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.    Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.    Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Preuzmite prijavni obrazac

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM
PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE (PRIMJERI IZ PRAKSE) – 85 KM
STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA – 38 KM
PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – I DIO – 70 KM
PRAKTIČNI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI – II DIO – 60 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice  www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.