Bosna i Hercegovina

Općina Kalesija-Mjere Kriznog štaba radi zaštite ljudi i dobara od koronavirusa

Saopćenje, foto FENA/Općina Kalesija

KALESIJA, 18. marta (FENA) - Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ) Kalesija donio je zaključke o provođenju preventivnih mjera i radnji u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih pojavom koronavirusa u Bosni i Hercegovini.

Naređeno je da se provjere svi građani općine Kalesija kojima je od sanitarnog inspektora, putem nadležne policijske uprave, izdat nalog za sanitarnu izolaciju.

Senaid Tupajić zadužen je za prikupljanje i obradu informacija o koronavirusu, u ime OŠCZ-a Kalesija i za kordinaciju aktivnosti s Kantonalnim štabom civilne zaštite TK i Federalnim štabom civilne zaštite.

Jedan od zaključaka sjednice OŠCZ Kalesija je i da se po potrebi nastavi s nabavkom i kontrolom utroška dezinfekcionih sredstava, putem JZU Dom zdravlja Kalesija, za dezinfekciju javnih objekata na području općine Kalesija.

- Nastaviti s dezinfekcijom javnih objekata, zgrada javnog i kolektivnog stanovanja na području općine Kalesija, putem HES Službe JZU Dom zdravlja Kalesija – ističe se.

Kontinuirana je i redovna kontrola sanitarnog inspektora svih ugostiteljskih objekata koji su prijavili OŠCZ Kalesija pripremanje hrane za dostavu stanovništvu, u skladu s naredbama Kriznog štaba Kantonalnog ministarstva zdravstva TK.

- Izraditi adekvatne brošure, klipove, obavijesti stanovništvu općine Kalesija o koronavirusu, naredbama, preporukama o sanitarno higijenskim mjerama i obavezama stanovništva u varednim okolnostima - ističe se u saopćenju.

Rad operativnog centra civilne zaštite potrebno je organizovati 24 sata u vatrogasnom domu. Zadužuje se organizacija Crvenog križa općine Kalesija da organizirano, u saradnji sa policijom, izvrši prihvat migranata koji dođu na područje te općine i transportuju ih do migrantskog centra u Tuzli.

- Zadužuje se sanitarni inspektor Općine Kalesija Samir Selmanović da organizirano izvrši vanredni pregled i naloži preventivne mjere taxi prevoznicima vezano za koronavirus. JU Centar za socijalni rad zadužuje se da prikuplja podatke o starim i iznemoglim osobama općine Kalesija koje su u stanju potrebe. Za njih bi bile osigurane nephodne životne namirnice i druge potrepštine, da ne bi izlazili vani i tako se izlagali riziku od eventualne zaraze – navodi se.

Naložena je i izrada plakata, natpisa i drugih načina da se pripremi zabrana rada pijaca (Tojšići i Memići), uz prisustvo inspektora, policije, komunalnog preduzeća.

- Osigurati redovno i vanredno pranje kao i čišćenje ulica. Rok izvršenja je odmah, a kontinuirana realizacija prema higijensko-epidemiološkoj situaciji - navodi se.

Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ) Kalesija obavezao je na jučerašnjoj sjednici javna preduzeća, ustanove i organizacije od društvenog interesa da dostave u službu za komunalne poslove redovan izvještaj o stanju iz svog domena u posljednja 24 sata, do 9 sati (u kancelariju broj 11 Općine Kalesija ili emeilom civilnazastita@kalesija.ba). U slučaju hitnosti, telefonom 035-367-745 (Senaid Tupajić).

U saopćenju za javnost Služba za informisanje Općine Kalesija navodi da će prikupljene informacije biti distribuirane komandantu OŠCZ-a Kalesija. Za realizaciju tog zaključka obavezuju se rukovodioci svih javnih preduzeća i ustanova na području općine Kalesija.

(FENA) M.L.