Bosna i Hercegovina

'Sarajevo-taxi' na raspolaganju Službi za transport Općine Centar

Saopćenje

SARAJEVO, 18. marta (FENA) - Ukoliko se ukaže potreba zbog aktuelne situacije u vezi koronavirusa, Štab civilne zaštite Općine Centar naredit će angažovanje Službe za transport povrijeđenih i nastradalih građana, pri čemu je Udruženje "Sarajevo-taxi" samoinicijativno već stavilo na raspolaganje svoje kapacitete.

"Sarajevo-taxi" je obavezano da izvrši popunu odgovarajućim stručnim kadrovima koja su potrebna kako bi Služba mogla efikasno vršiti sve poslove zaštite i spašavanja u cilju da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće na području općine Centar može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Općina Centar je formirala Službu za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva u skladu sa federalnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

"Sarajevo-taxi" će redovno provoditi obuku pripadnika Službe radi njenog osposobljavanja za efikasno, pravilno i potpuno obavljanje svih poslova i zadataka, te će provoditi sve preventivne mjere zaštite, saopćeno je iz Općine Centar.

(FENA) M.L.