Korona virus

Trijažni punktovi i pred ustanovama socijalne zaštite

Saopćenje

SARAJEVO, 20. marta (FENA) - Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Vlada Kantona Sarajevo je donijela zaključak kojim se nalaže svim kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u ustanove socijalne zaštite.

- Dobili smo informaciju od Kantonalnog štaba civilne zaštite da se već pred sve ustanove socijalne zaštite postavljaju trijažni punktovi. Podsjećam kako su posjete u ovim ustanovama zabranjene već mjesec dana, kao i izlasci štićenika iz kruga socijalnih ustanova. Prije prijema novih korisnika, uradit će se trijaža, ali će oni po ulasku u ustanovu, biti svakako izolirani i neće imati mogućnost da kontaktiraju sa drugim štićenicima u periodu od 14 dana - istakla je ministrica Jasna Agić, saopšteno je iz Press službe Kantona Sarajevo. 

(FENA) F.F.