Bosna i Hercegovina

Goražde - Krizni štab civilne zaštite BPK-a donio nove naredbe

Tekst: Elma Geca, Foto/FENA:Elma Geca

GORAŽDE, 21. Marta (FENA) - Kantonalni štab civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde na današnjoj sjednici donio je naredbu  kojom se svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač BPK-a naređuje da za potrebe ovog štaba, a u stanju prirodne nesreće, ustupe vozila na korištenje i vozače.

 JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ naloženo je da postupi po naredbi Federalnog štaba CZ kojom se naređuje svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području Federacije BiH, da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu s potrebama.

Ovoj zdravstvenoj ustanovi naređeno je da postavi još jedan šator u krugu bolnice za prijem osoba koje nemaju simptome koronavirusa.

Naređuje se stroga izolacija osobama koje su stavljene pod zdravstveni nadzor i provođenje mjera pojačane zaštite. Zaraženim osobama se naređuje izolacija od ostalih članova domaćinstva. Naredba stupa na snagu odmah.

Na području BPK-a zabilježena su tri slučaja oboljelih od koronavirusa dok je 114 osoba u samoizolaciji.

(FENA) M.B.