Bosna i Hercegovina

Goražde - Vlada BPK izdvojila 300.000 KM za nabavku medicinske opreme

Saopćenje, Sluzba za odnose s javnoscu Vlade BPK

GORAŽDE, 21. marta (FENA) - Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) koja je u stalnom zasjedanju, s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa na području kantona, danas je usvojila  zaključak da sva ministarstva, službe, uprave, direkcije, ustanove i preduzeća čiji je osnivač BPK-a sačine liste uposlenika mlađih od 50 godina života s ciljem stavljanja na raspolaganja Kantonalnom štabu civilne zaštite BPK, i oni su dužni po pozivu odmah da se jave.

JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskon kantona Goražde dato je zaduženje da kontaktira sve nezaposlene osobe mlađe od 40 godina života sa svoje evidencije sa završenom medicinskom strukom te utvrdi mogući broj njihovog angažovanja s ciljem stavljanja na raspoleganje Kantonalnom štabu civilne zaštite.

Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde zadužena je da  putem megafona s automobila u pokretu upozorava građane o poštivanju naredbi o kretanju izdatih od Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona.

Iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 10.000 KM, kao hitna mjera zaštite i spašavanja, za smanjenje opasnosti od pojave koronavirusa (COVID-19), za nabavku lijekova, boca kiseonika, testova na COVID-19, dezinfikacionih sredstava vezano za uspostavu izolatorija, te eventualno angažovanje dodatnih kadrova u situaciji pogoršanja stanja na području Federacije BiH uzrokovanom pojavom koronavirusa(COVID-19) na području FBiH.

Takođe Vlada je odobrila korištenje namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 12.503,79 KM, za nabavku zaštitnih sredstava i opreme potrebnih za sprovođenje potrebnih mjera zaštite od koronavirusa ( COVID-19).

Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužena je da nabavi potrebna zaštitna sredstva i opremu koja će biti skladištena u Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odakle će se dalje distribuirati po nalozima Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je izdvojila 300.000 KM te dala saglasnost premijeru da potpiše sporazum sa UNDP-om za nabavku opreme, respiratora, mobilnog rtg i nabavku dodatne zaštitne opreme u okviru projekta „Odgovor na COVID-19“ koji se impelemtira u BiH - saopćila je Služba za odnose s javnoću Vlade BPK-a.

(FENA) M.B.