Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i pravde

Saopćenje

Iz Naroda i Pravde predlažu hitno usvajanje dva zakona: Odakle namaći sredstva za pomoć privredi

Zastupnici Naroda i Pravde u Parlamentu FBiH zvanično su u parlamentarnu proceduru uputili dva zakona koji mogu dati značajan doprinos saniranju ekonomskih posljedica pandemije sa kojom se suočavamo, te omogućiti adekvatniji odgovor nadležnih službi za svaki naredni izazov sa kojim će se FBiH suočiti.

Tako su danas zastupnici Naroda i Pravde uputili Prijedlog za donošenje Zakona o izvorima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane pojavom Koronavirusa i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH.

Prijedlogom zakona o izvorima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, koji su u parlamentarnu proceduru uputili zastupnici Naroda i Pravde u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Goran Akšamija, Nermin Muzur i Bahrija Šarić, predviđeno je da se sredstva za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu privrede u Federaciji BiH osiguraju iz izvora posebnih naknada, kakve su naknade za zaštitu okoliša, za korištenje šuma, poljoprivredno zemljište, vodne naknade... Također, predviđa se da se sredstva prikupljaju i iz budžeta, donacija, zarade zaposlenih u javnoj upravi.

Sličan zakon donešen je i 2014. nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile našu zemlju, s tim da je novi prijedlog unaprijeđen, te je obuhvat izvora sredstava veći.

Odluku o korištenju sredstava donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva prikupljena na nivou Federacije, vlada kantona za sredstva prikupljena na nivou kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće, za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave.

Cijeli Prijedlog za donošenje Zakona o izvorima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane pojavom Koronavirusa možete pročitati OVDJE.

Također, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković uputio je danas u proceduru Prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća čime bi se omogućilo da se u Krizni štab imenuju stručni kadrovi koji će najbolje odgovoriti određenom izazovu.

Konaković navodi kako je potrebno hitno mijenjati pomenuti Zakon, te omogućiti imenovanje stručnih ljudi na čelo Federalnog štaba.

Prema Konakovićevom prijedlogu predviđena je promjena člana 114 sadašnjeg zakona. Ključna promjena odnosi se na to da bi načelnika i članove Federalnog štaba imenovala Vlada FBiH, i to iz reda eksperata, u zavisnosti od vrste prirodne ili druge nesreće sa kojom se suočava FBiH.

„Prema važećoj zakonskoj regulativi, koju je neophodno mijenjati, imamo situaciju da Federalnim štabom civilne zaštite rukovode iste osobe u svakoj situaciji, bez obzira da li se radilo o poplavama, požarima ili pak virusnoj pandemiji, a to su zamjenik premijera Vlade FBiH i direktor Federalne uprave civilne zaštite. Sadašnje stanje dovodi do toga da trenutnom krizom rukovode osobe koje nemaju skoro nikakvog znanja ili dodira sa epidemiologijom što je potpuno neprimjereno i štetno“, navodi Konaković.

Izmjenama bi se omogućilo da Vlada FBiH može za slučaj pandemije, sa kakvim se suočavamo ovih dana, na čelo Federalnog štaba imenovati nekog od stručnih osoba, prvenstveno epidemiologa, koji bi koordinirali sve napore na području FBiH da se pandemija suzbije, navode iz Naroda i Pravde.

„Svjedočimo ovih dana da, nažalost, zamjenica premijera FBiH Jelka Milićević i direktor Federalne uprave civilne zaštite nisu kompetentni da upravljaju ovako složenom situacijom. Nije moguće da isti ljudi mogu odgovoriti na izazov pandemije, zemljotresa, požara ili poplave. Izmjenama bi se omogućilo da za svaku situaciju imenujemo stručne, čije će znanje biti ključno za upravljanje krizom“, kaže na kraju Konaković.

Cijeli Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH možete pročitati OVDJE.

Press služba

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.