Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDPBiH

Saopćenje

Socijaldemokratska partija BiH poziva Vlade na svim nivoima da hitno i bez odlaganja pošalju u nadležne parlamente set zakona u cilju ublažavanja posljedica koronavirusa COVID-19 na ekonomiju. 

Pogubljenost nosilaca izvršne vlasti i neizvjesnost u mjerama koje demonstriraju proteklih sedmica je najgori mogući pratilac krize koju imamo, jer dodatno usložnjava ionako teško zdravstveno i socijalno stanje građana. 

Bezbroj je prijedloga koji su se u posljednjih desetak dana dobronamjerno pojavili u javnosti od svih zainteresovanih, polazeći od obrtnika, sindikata, poslodavaca, stručne javnosti, pa i opozicije, gdje je više nego jasno kako se u istima nalaze dobra i kvalitetna rješenja. 

Dok ostale države donose rekordne finansijske programe podrške privredi, naše Vlade na svim nivoima nonšalantno i neodlučno prilaze ovom problemu, kao da će se sve riješiti samo od sebe. Politički fokus vladajućih partija treba biti na brzim i efikasnim rješenjima, a ne na gašenju parlamenata, čime se bave posljednjih dana. 

Podsjećamo Vlade da su u skladu sa svojim nadležnostima, a u interesu radnika i privrede, dužne HITNO usvojiti:

- Rebalanse budžeta u cilju agregacije svih sredstava na jednu stavku “pomoć privredi”

- Izmjene Zakona o PDV-u

- Stavljanje van snage izmjena Zakona o akcizama iz februara 2018. godine i ukidanje akcize od 0,15 KM                               po litri goriva, kojim se privreda i građani oslobađaju troškova od više od 200 miliona KM na godišnjem nivou

- Zakon o moratoriju kreditnih obaveza na 12 mjeseci

- Mjera za sufinansiranje doprinosa/minimalne plate

- Hitno utvrđivanje minimalne plaće na nivou od 60 posto prosjeka plaće iz prethodne godine ili oko 570 KM (sada su u FBiH 406 KM, a u RS 520 KM)            

- Mjera oslobađanje od poreza na dobit/akontacija

- Mjera za povećane subvencije poljoprivredi

- Mjera povrat/ukidanje parafiskalnih nameta za 2020                                                                           

- Osiguranje potrebnih kreditnih linija za privredu na bazi subvencioniranja kamata                                         

- Osiguranje potrebnog nivoa kredita u aranžmanima sa MMF, Svjetskom bankom i EBRD, kao i grantova od EU i drugih donora koji bi, zajedno sa fiskalnim mjerama osigurali u BiH i entitetima obim državnih intervencija od oko osam posto BDP-a 

Ovo je samo pregled hitnih kratkoročnih mjera koje za cilj imaju spriječiti kolaps i anarhiju u koju definitivno srljamo, ako sve ovo ubrzo ne realizujemo. Moramo zaustaviti epidemiju otkaza koja je počela, te na taj način unijeti toliko potrebni mir u kuće građana, kada su u pitanju njihove strepnje oko plata i kredita. 

Na taj način ćemo sebi dati dovoljno vremena da zajednički napravimo dvogodišnji plan socijalizacije svih štetnih efekata COVID-a 19 kroz ozbiljne finansijske aranžmane sa svjetskim finansijskim institucijama.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.