Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDP BiH HNK

Saopćenje

SDP HNK: Hitno omogućiti rad Skupštine HNK

Zbog eskalacije zdravstvene i ekonomske krize povezane sa epidemijom koronavirusa COVID-19, Kantonalni odbor SDP BiH smatra da je potrebno hitno omogućiti rad Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Zbog ograničavajućih objektivnih epidemioloških faktora, smatramo da je potrebno omogućiti i njeno online zasjedanje.

Smatramo da je zbog izuzetno kompleksne situacije u kojoj se nalazi kompletna država, pa i naš kanton, potrebno hitno aktivirati stručne skupine koje će u suradnji s poreskom upravom uraditi analitičku podlogu šteta u privatnom sektoru po klasifikaciji djelatnosti, kao i javnom sektoru u smislu procjene umanjenih poreskih prihoda po segmentima.

Takav analitički pristup mora biti dostupan kako bi se mogla planirati objektivna sanacija ekonomskih gubitaka prilikom usvajanja rebalansa budžeta HNK.

Također, tražimo dostavljanje skupštinskim zastupnicima svih  informacija o odlukama Kriznog štaba HNK, kao i odlukama Vlade HNK od početka krize povezane za epidemijom, odnosno od početka uvođenja posebnih mjera u HNK.

Od Vlade HNK posebno tražimo da se dostave sve informacije o logističkim zahtjevima medicinskih ustanova na području HNK-a, kao i pripadajuće informacije o realizaciji tih zahtjeva, kako bismo se svi zajedno aktivirali u cilju što brže realizacije svih zahtjeva zdravstvenih ustanova. 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.