Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP-a BiH

Saopćenje

 Socijaldemokratska partija BiH je u parlamentarnu proceduru uputila set amandmana na predloženi Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

Opća ocjena radnika, privrednika, akademske zajednice i političkih subjekata jeste da je predloženi Zakon od strane Vlade Federacije BiH nedovoljan kako bi se ublažile ekonomske posljedice pandemije COVID-19, zbog čega je SDP BiH odlučio dostaviti set amandmana na prijedlog zakona koji je Vlada FBiH dostavila.

 

Intencija amandmanima SDP BiH jeste: 

-      Oslobađanje uplate doprinosa svim firmama koje su pogođene

-      Subvencija plata za radnike

-      Zakonski moratorij na kredite

-      Odgoda plaćanja poreza na dobit

-      Plaćeno odsustvo roditelja

-      Zabrana raskida ugovora o zakupu i deložacije podstanara

-      Poreske olakšice za "Freelancere"

-      Palamentarni nadzor rada Vlade i Fonda 

 

SDP BiH će predstaviti tekst amadnmana na press konferenciji u četvrtak, 09. aprila, sa početkom u 10 sati, o čemu će mediji biti blagovremeno informisani. 

Zahvaljujemo se svima na dostavljenim prijedlozima poboljšanja zakona, koji su najvećim dijelom ugrađeni u amandmane, te nas na taj način prepoznali kao pouzdanog partnera, kada je u pitanju zastupanje njihovih prava u institucijama.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.