Bosna i Hercegovina

AKFBiH: Hitno ukinuti Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima

Saopćenje

SARAJEVO, 15.maja (FENA) - Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine (AKFBiH) uputila je premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i ministru pravde FBiH Mate Joziću zahtjev za hitno ukidanje Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Komore naglašavaju da je donošenje Zakona apsolutno nepotrebno nakon izmijenjenih okolnosti i ublaženih mjera i naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, te nakon donošenja odluke VSTV-a o organizaciji rada u sudovima.

Odlukom VSTV-a od 30. aprila naglašeno je da rad pravosudnih institucija mora biti usklađen sa odlukama nadležnih kriznih štabova i drugih nadležnih organa za upravljanje krizom na teritoriji nadležnosti svake pojedinačne institucije, te da sve odluke o liberalizaciji mjera rada u pravosudnim institucijama moraju biti srazmjerne trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području rada svake institucije koja se mora svakodnevno pratiti te shodno istoj uvoditi ili ublažavati mjere, navodi se u zahtjevu.

U saopćenju Advokatske komora FBiH također ističe da sudovi počinju sa radom u punom kapacitetu od 15. maja.

Ročišta se već zakazuju u svim sudovima i održavat će se uz strogo pridržavanje mjera zaštite u prostorijama u kojima je moguće osigurati adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, vodeći računa o hitnosti predmeta, starosti predmeta te o broju učesnika u postupku.

- Da je naš zahtjev opravdan potvrđuju do sada izmijenjene mjere i omogućavanja rada u različitim privrednim oblastima kao i najavljene odluke o dozvoljenom okupljanju do 10 osoba, omogućavanju rada ugostiteljskih objekata pa čak i otvaranja granica sa susjednim državama, što bi praktično značilo, ukoliko bi Zakon ostao na snazi, da se omogućava rad svima osim odvjetništvu/advokaturi, stoji u zahtjevu.

Komora je dostavila prijedlog Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine neposredno nakon proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH. Zakon je trebalo biti donesen po hitnom postupku na početku stanja nesreće kako bi se omogućilo postupanje u oblasti pravosuđa koje je usmjereno na očuvanje života i zdravlja ljudi.   

S obzirom da je Zakon donešen 50 dana nakon proglašenja nesreće u FBiH i u vrijeme donošenja je izgubio svoju svrhu zbog neblagovremenog donošenja, jer po procesnim zakonima u Federaciji Bosne iHercegovine  najduži procesno pravni rokovi za ulaganje pravnih lijekova iznose 30 dana, očigledno je da su donošenjem ovog Zakona protekli svi procesno pravni rokovi zakona u FBiH, uz činjenicu da se prema odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima odredbe bilo kojeg zakona ne mogu primjenjivati retroaktivno, zaključuju u Advokatskoj komori FBiH.

(FENA) E.F.