Bakić: Izgradnja državnog zatvora završava se prema planiranim rokovima | FENA


Bosna i Hercegovina

Bakić: Izgradnja državnog zatvora završava se prema planiranim rokovima

SARAJEVO, 3. maja (FENA) - Konstrukcija svih objekata državnog zatvora koji se gradi u Istočnom Sarajevu u potpunosti je završena. Riječ je o deset objekata od čega su objekti A, B, C i D namijenjeni smještaju osuđenika i pritvorenika, a ostalih šest su servisni objekti - sportska dvorana, radionica, kuhinja...

Glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakić kazala je Feni da će se unutar smještajnih objekata nalaziti i medicinski blok - primarna medicinska zaštita, dok je poseban objekat namijenjen za edukativne aktivnosti.

Po njenim riječima, u toku su radovi na instalacijama i unutrašnjosti svih deset objekata zatvorskog kompleksa, uključujući postavljanje stolarije, podova i slično, a intenzivno se radi i na ugradnji opreme unutar zatvora.

- Izgradnja državnog zatvora završava se prema planiranim rokovima, te očekujemo da ćemo do kraja godine imati izgrađenu visokosigurnosnu ustanovu za smještaj najtežih počinilaca krivičnih dijela - potvrdila je Bakić za Fenu.  

Ukupna površina državnog zatvora iznosit će 24.000 kvadratnih metara, a svaka ćelija u kojoj će biti smješten po jedan zatvorenik, bit će površine 12 kvadratnih metara.

Bakić ističe da je izgradnja i funkcioniranje budućeg državnog zatvora u potpunosti  usklađeno s evropskim zatvorskim pravilima i standardima. Napominje da će realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina dobiti zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike.

Ovim će se značajno rasteretiti kapaciteti entitetskih zatvorskih ustanova i riješiti problem njihove prebukiranosti, ali i doprinijeti boljoj resocijalizaciji počinilaca „lakših“ krivičnih dijela.

- Početak rada državnog zatvora očekuje se početkom naredne godine. Planirano je zapošljavanje 250 osoba, među kojima policajci, tehničko osoblje, administracija... Do sada su za izgradnju korištena isključivo donatorska i kreditna sredstva i finansijska konstrukcija je u potpunosti osigurana - naglasila je Bakić.

Radove na izgradnji državnog zatvora izvodi češko-španski konzorcij OHL ŽS. Radovi su počeli krajem jula 2014. godine, a rok za izgradnju je 24 mjeseca.

 

(FENA) B.D.