Timovi FUCZ na lokalitetu Glamoč kod Goražda iskopali i uklonili 430 mina | FENA


Bosna i Hercegovina

Timovi FUCZ na lokalitetu Glamoč kod Goražda iskopali i uklonili 430 mina

Foto/FUCZ

SARAJEVO, 11. novembra (FENA) - Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iskopali su i uklonili 430 mina na lokalitetu Glamoč kod Goražda.

Pripadnici goraždanskog A i B tima FUCZ, zajedno sa šefom Odsjeka za uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava FUCZ Seadom Vranom rano jutros su započeli sa akcijom pretrage terena, a iskopano je i uklonjeno ukupno 430 mina (424 mine PMR 2, pet mina PMA 3 i jedan PROM).

- U skladu sa standardnim operativnim procedurama te mine će se u toku dana transportovati, uskladištiti i u narednom periodu uništiti na za to predviđenoj lokaciji – saopćeno je iz FUCZ.  

Građevinska firma angažirana na poslovima izgradnje puta prijavila je u petak u poslijepodnevnim satima da su njihovi radnici, na lokalitetu Glamoč u blizini sela Podhranjen u općini Goražde, naišli na nepoznata sredstva za koja su posumnjali da je NUS.

O tome su obavijestili Kantonalnu upravu civilne zaštite Goražde (KUCZ), a oni policiju i tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Goražde.

Tim FUCZ ustanovio je da se radi o minama odbačenim i zakopanim nakon posljednjih ratnih dejstava na tom području, te da postoji sumnja da ih je još zakopano na toj lokaciji. Zbog mraka sinoć nije bilo moguće nastaviti pretragu terena i uklanjanja mina te je tim FUCZ ogradio taj lokalitet, a policija obezbjeđivala tokom noći.

(FENA) J.Č.