Brković i Solak: Važna uloga volontera u sistemu zaštite i spašavanja (VIDEO) | FENA


Bosna i Hercegovina

Brković i Solak: Važna uloga volontera u sistemu zaštite i spašavanja (VIDEO)

Foto FENA/Almir Razić

SARAJEVO, 3. decembra (FENA) - Šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja u Ministarstvu sigurnosti BiH Idriz Brković i direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak su u razgovoru za Fenu povodom 5. decembra, Međunarodnog dana volontera, istaknuli ulogu i značaj volontera u zaštiti i spašavanju.

Razgovarala: Aida Kovač

Brković je kazao da su 1970. godine Ujedinjene nacije uspostavile program volontera koji se danas zove Mreža volontera Ujedinjenih nacija. Oni rade kroz UNDP u svim zemljama, volontiraju u raznim oblastima. Dodao je da su u decembru 1985. godine Ujedinjene nacije utvrdile Međunarodni dan volontera, a to je 5. decembar.

- Mi u Ministarstvu sigurnosti BiH, zajedno s entitetskim upravama civilne zaštite, odnosno Federalnom upravom civilne zaštite, obilježavamo taj dan - kazao je Brković, dodajući da je dobro što se taj dan obilježava s obzirom na važnu ulogu volontera u sistemu zaštite i spašavanja.

Brković je napomenuo da je BiH prihvatila Sendai deklaraciju iz Japana iz 2015. godine i Okvirni program smanjenja rizika od katastrofa 2015-2030. godina.

- Jedan od globalnih ciljeva koji je uspostavljen je da se volonteri trebaju trenirati, obučavati i da se trebaju umrežavati i po pitanjima djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Mi smo to u BiH prepoznali i već smo prošle godine krenuli, uz podršku Vlade Švicarske, s uspostavljanjem Mreže volontera u entitetima - kazao je Brković, ocijenivši da je napravljen dobar iskorak po tom pitanju.

Po njegovim riječima, važno je naglasiti da su Ujedinjene nacije 2015. godine također donijele Program održivog razvoja koji sadrži 17 ciljeva i oko 1.669 aktivnosti. Kroz tih 17 ciljeva koji se trebaju ispuniti do 2030. godine također je naglašena uloga volontera u slučaju katastrofa.

Podsjetio je da se tokom poplava u BiH 2014. godine moglo vidjeti kakva je bila važnost volontiranja i angažiranja volontera.

- Da bi stvorili preduvjete da možete nekoga angažovati, morate ga registrirati, morate ga imati u evidenciji, obučavati, pripremati za ono što se može desiti u BiH - istaknuo je Brković.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao da će Federalna uprava, uz podršku Ujedinjenih nacija, njihovog programa za volontere, obilježiti 5. decembar - Međunarodni dan volontera i pokazati i jednu obuku samih volontera.

Naglašavajući da su volonteri veoma važni u zaštiti i spašavanju, napomenuo je da je  FUCZ pokrenula uspostavu registra volontera gdje su te volontere uključili u zaštitu i spašavanje. Veliki broj ljudi se odazvao.  

- Nakon poplava 2014. godine, gdje smo dnevno oko 1.000 volontera slali na određene lokacije gdje je to bilo najpotrebnije, ti su ljudi željeli da i dalje budu uz Civilnu zaštitu u slučaju potrebe, tako da smo pokrenuli ovaj registar - kazao je Solak.

Po njegovim riječima, ovo je dobra prilika da se oni upoznaju, da prođu obuku koju će im pružiti FUCZ.

Solak ističe da je od velikog značaja uspostavljanje Mreže volontera, dodajući da vrlo često imaju situaciju da su im ti ljudi potrebni.

- U vrijeme požara ove godine nam se javio veliki broj ljudi, pogotovo studenata s Univerziteta u Sarajevu, njihovog Studentskog parlamenta, željeli su da nam pomognu u logistici. Nisu osposobljeni za gašenje požara, ali mogu da rade mnoštvo drugih stvari koje su nam bile prijeko potrebne - kazao je Solak.

Drago nam je, dodaje on, da su ti ljudi uvijek tu da nam pomognu, da budu dio pomoći, dio odgovora, jer "ovo je drugačije organiziranje volontera od svih drugih organizacija koje rade sa volonterima".

- Ovo su isključivo volonteri u službi zaštite i spašavanja - naveo je Solak, te potcrtao da je veoma važna obuka tih ljudi.

Kaže da su oni svi opisali svoje sposobnosti, a izrazili želju u čemu bi se željeli obučavati, osposobljavati.

- Mi smo s nekim međunarodnim organizacijama, što iz civilne zaštite, što iz drugih  udruženja građana, dogovarali određene razmjene volontera, razmjene instruktora - naveo je Solak.  

Pripadnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Sabahudin Spahović je istaknuo da volonteri imaju veliku ulogu i značaj u zaštiti i spašavanju.

-  Sa snagama s kojima mi trenutno raspolažemo kada su u pitanju neke nesreće širih razmjera, nismo u mogućnosti sami da odgovorimo i da kvalitetno na terenu završimo stvari. Tu su volonteri koji, prije svega, moraju biti obučeni i opremljeni za izvršavanje takvih zadataka - kazao je Spahović.

Napomenuo je da FUCZ na tom polju radi već duže vrijeme te da će u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera održati i prvu obuku volontera iz oblasti potrage i spašavanja za nestalim osobama.

- To je ono što smo detektovali kao gorući problem na terenu. Sve češće se susrećemo s tim problemom nestanka ljudi, potraga i svaki čovjek nam je tu dobro došao. Obučeni volonter ili obučeni tragač, spasavalac će kvalitetno uraditi posao na terenu - smatra Spahović.

On ističe da ako imaju obučene i opremljene volontere, mogu ih koristiti direktno za operacije na samom terenu.

- U slučaju da nam volonteri koji dođu, izraze želju da rade zajedno s nama, ljudima koji su već obučeni i opremljeni za takvu vrstu poslova, mogu se iskoristiti za sve druge poslove, od pripremanja hrane, podizanja kampa...Razni poslovi im se mogu dodijeliti, izuzev onih tehničkih poslova za koje nisu osposobljeni - kazao je Spahović.

Naveo je da će uvidom u bazu podataka kojom trenutno raspolažu, a na osnovu potreba ljudi koji su izrazili želju da budu osposobljeni za određene specijalnosti, prema tome napraviti plan obuke.

- Mislim da ćemo, prije svega, djelovati u oblasti potraga za nestalim osoba. U planu imamo ljetni i zimski kurs Gorske službe spašavanja - spašavanje osoba sa visina i teško pristupačnih područja, spašavanje na vodi, pod vodom, u zavisnosti od specijalističkih potreba osoba koje su se prijavile za volontiranje - zaključio je Spahović.      

Pogledajte VIDEO

Preuzmite VIDEO

(FENA) M.L.