Bosna i Hercegovina

Vlada Japana - Grantovi za dva medicinska projekta u Sarajevu i Srebreniku

Tekst: Kanita Aliagić

SARAJEVO, 1. februara (FENA) - Vlada Japana dodijelila je grant u iznosu od oko 42.400 KM za "Projekt opremanja Doma zdravlja Stari Grad u Sarajevu medicinskom opremom" i 57.100 KM za „Projekt nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Srebrenik”.

Tim povodom je Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa danas potpisao grant ugovore s direktoricom Doma zdravlja Stari Grad Sarajevo Samirom Ahmetović i s direktorom Doma zdravlja Srebrenik Ibrahimom Zukićem.

Ambasador Ogawa je pojasnio da se radi o nabavci ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Stari Grad u Sarajevu, kojim će se omogućiti siguran pregled lokalnom stanovništvu.

Također će putem projekta nabavke ambulantnog vozila Dom zdravlja Srebrenik svojim pacijentima osigurati bolju uslugu u hitnim slučajevima.

-  Nadam se da će se kroz implementaciju ova dva projekta, unaprijediti sistem primarne zdravstvene zaštite u BiH i očekujem da će se novi aparat za ultrazvuk i ambulantno vozilo pravilno održavati dugi niz godina na adekvatan način  - kazao je ambasador Ogawa.

Vlada Japana, podsjetio je ambasador, pridaje veliki značaj razvoju sektora zdravstva BiH, a od 1996.godine, oko 160 miliona KM je dodijeljeno za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u državi.

Inače, Japan je jedan od najvećih bilateralnih donatora u Bosni i Hercegovini. Unutar različitih okvira pomoći (opća grant pomoć, zajmovi, tehnička saradnja i grantovi u oblasti kulture), japanska pomoć BiH je dosegla više od jedne milijarde KM u posljednjih 20 godina.

Time su pokriveni vitalni sektori osnovnih ljudskih potreba, kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnadbijevanje, poljoprivreda, zaštita okoliša, infrastruktura, kultura, itd. Japan će nastaviti pomagati BiH, s ciljem doprinosa socio-ekonomskom razvoju u ovim ključnim sektorima.

(FENA) M.B.