Ekonomija

04.09.2018. 15:32

VMBiH - Dodatno jačanje Fonda za osiguranje depozita

SARAJEVO, 4. septembra (FENA) - Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o garanciji za kreditnu liniju Agencije za osiguranje depozita BiH između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Kreditna linija od 30 miliona eura će biti usmjerena na kapitalno jačanje Fonda za osiguranje depozita kako bi se dodatno osigurala stabilnost finansijskog sektora.  

Više informacija