Kultura

27.03.2020. 23:23

ANUBiH-Pripremljen projekt Geoportal za kontrolu i sprečavanje širenja COVID-19

SARAJEVO, 27. marta (FENA) - Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na čelu s akademkinjom Mirsadom Hukić pripremio je projekt Geoportal za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (Geoportal), nakon Odluke Vijeća ministara BiH o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH povodom pandemije tog virusa.

Više informacija