Kultura

31.01.2018. 17:42

Opća biblioteka Zenica završila reviziju knjižne građe

ZENICA, 31.januara (FENA) - Zaposlenici Opće biblioteke u Zenici završili su tokom petnaest dana intenzivnog rada reviziju knjižnog fonda ove ustanove. Unošenje kompletnog fonda u bazu podataka bilo je preduvjet za obavljanje elektronske revizije knjižne građe. Pripreme za taj obimni i složeni posao obavljene su od maja prošle godine, do polovine januara 2018. godine. U drugoj polovini januara osam stručnih timova pregledalo je cjelokupnu knjižnu građu u svih pet bibliotečkih odjeljenja.

Više informacija