Bosna i Hercegovina

11.05.2018. 17:15

Vlada i KS spremni i odlučni za humanitarno zbrinjavanje migranata

SARAJEVO, 11. maja (FENA) - Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na svojoj 125. redovnoj sjednici, zbog hitnosti, razmatrala usmene informacije o pitanju migrantske krize na području KS te naglasila da je KS spreman i odlučan za humanitarno zbrinjavanje migranata - izbjeglica u Bosni i Hercegovini, nakon eventualnog rješavanja njihovih statusa, a za što su nadležne vlasti na nivou BiH.

Više informacija