Bosna i Hercegovina | FENA

Bosna i Hercegovina

19.02.2019. 14:07

Finalizirana priprema odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika

SARAJEVO, 19. februara (FENA) - Priprema odgovora na 655 dodatnih pitanja iz Upitnika Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu je finalizirana. Direkcija za europske integracije dostavila je integralnu verziju odgovora, na jezicima u službenoj upotrebi u BiH i engleskom jeziku, svim vladama u Bosni i Hercegovini i Vijeću ministara BiH na potvrdu.

Više informacija