Svijet | FENA

Svijet

24.04.2018. 14:53

MMKS - Žalbeno vijeće saslušalo usmene argumente u predmetu Karadžić

DEN HAAG/SARAJEVO, 24. aprila (FENA) - Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), u sastavu predsjedavajući sudija Theodor Meron, sudija William Hussein Sekule, sudija Vagn Prüsse Joensen, sudija José Ricardo de Prada Solaesa i sudija Graciela Susana Gatti Santana, saslušalo je juče i danas usmene argumente u vezi sa žalbama koje su Radovan Karadžić i tužilaštvo podnijeli na presudu Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) od 24. marta 2016.

Više informacija