FENA.BIZ

02.09.2019. 13:17

Uspješne priče IsDB takmičenja Transformers Roadshow

Taleb Al-Tel, direktor Istraživačkog instituta za medicinske i zdravstvene nauke na Univerzitetu u Sharjah, UAE, pravi velike korake u potrazi za novim tretmanima protiv bakterijskih vrsta otpornih na većinu antibiotika koji se danas uobičajeno koriste. Rezistentne bakterije, među kojima je između ostalih i MRSA, otporne na pencilinske i druge antibiotike, jedan su od 10 najčešćih uzroka smrtnosti na globalnom nivou koje godišnje odnesu 700.000 života.

Više informacija