Preda: Odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije