Komemoracija Mahiru Begiću - Bio je veliki čovjek i uzoran policajac