Osnivački sastanak Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH.