Potpisan Protokol o određivanju tromeđne granične tačke