Najmlađi Srebrenčani priredili manifestaciju „Proljeće u Srebrenici“