Selektori Prosinečki i Marinović objavili spiskove