Zapošljavanja doktora medicine prijavljeni na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje KS