Solak: Raditi na jačanju kapaciteta i smanjenju rizika od katastrofa