Skupština HNŽ-a razmatra rebalans proračuna za 2020.