Nenadić: KS ima najnižu osnovicu za obračun plaća uposlenih u javnoj službi