Vlada SAD pomaže uspostavu sistema za upozoravanje na poplave | FENA

Vlada SAD pomaže uspostavu sistema za upozoravanje na poplave

SARAJEVO, 6. marta (FENA) - U Agenciji za vodno područje rijeke Save u Sarajevu danas je izvršena svečana primopredaja računarske opreme za uspostavu sistema predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu Save.