Bosna i Hercegovina

Zajednički zaključci rukovodstva Predstavničkog doma i boračkih udruženja u FBiH

Saopćenje

SARAJEVO, 27. februara (FENA) - Sastanak rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa predstavnicima Koordinacionog odbora temeljnih boračkih organizacija F BiH na kome su se razmatrala pitanja iz stanja boračke problematike kao i zakonska legislativa koja definiše ovu oblast, održan je danas u Federalnom parlamentu. 

Sastanku su prisustvovali i predsjednici Klubova HDZ-HNS i SBB.

-Nakon vrlo ozbiljnih i konstruktivnih  analiza zajednički je konstatovano da je u ovom mandatnom periodu učinjen veliki pomak u sređivanju stanja u oblasti boračke populacije, prije svega usvajanjem seta izmjena i dopuna zakona kao što su: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, Prijedlog Zakona o izmjeni  Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica - saopćeno je iz Predstavničkog doma.

Zajednički je zaključeno da u se u parlamentarnoj proceduri trenutno i jedino nalazi Prijedlog Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja oko kojeg je postignut visok stepen saglasnosti te da se isti treba uvrstiti na dnevni red sjednice radi usvajanja. Rukovodstvo Doma je konstatovalo da ne postoje drugi dostavljeni materijali pa time ni uslov za sazivanje tematske sjednice, uzevši u obzir da je Predstavnički dom 24. januara 2018. godine imao na dnevnom redu Informaciju resornog Ministarstva o analizi položaja boračkih kategorija o čemu je obavljena višesatna rasprava u kojoj su aktivno učestvovali  i predstavnici boračkih udruženja.

-Na sastanku je zaključeno da se zatraži od Vlade Federacije BiH da u narednih 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca. Takođe, predlaže se Vladi Federacije BiH da pristupi izradi Izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica koji obuhvata RVI, porodice šehida, porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca i lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu uzimajući u obzir njihove zahtjeve. Prisutni na sastanku su se usaglasili da se, nakon što je zvanično objavljen Registar korisnika, zatraži od resornog Ministarstva ubrzanje aktivnosti na okončanju izrade Registra učesnika odbrambeno-oslobodilačkog rata 92'-95' i da se isti učini javno dostupnim - navodi se u saopćenju.

(FENA) D.J.