FENA biznis

„Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH

Saopćenje

„Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine“

Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, autora Mr.sc. Kenana Spahića objavljen je, u izdanju Privredne štampe d.o.o. Sarajevo. Knjiga je prvo i cjelovito djelo ove vrste u BiH, imajući u vidu da je dosadašnja domaća teorija i praksa funkcionisala bez ijednog priručnika i komentara iz ove oblasti. Recenzenti knjige su prof.dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Predrag Krsmanović, predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli.

„Osnovna namjera prilikom stvaranja  knjige bila je da se poslenicima prava pruže objašnjenja svih zakonskih odredaba, te na taj način omogući lakša primjena novog  (reformisanog) penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine“, izjavio je Mr. sc. Spahić. 

Kako je u knjizi navedeno, izgradnja stabilnog i efikasnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja ne tiče se samo osoba koje su danas uživaoci penzijskih prava, već i svih koji će to postati u narednom periodu, kao i onih koji će u tom periodu biti osigurana lica redovno uplaćujući doprinose u penzijski fond na principima međugeneracijske solidarnosti.

Podijeljen u četiri dijela, Komentar sadrži objašnjenja svih zakonskih odredaba novog penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stručno objašnjenje i komentar uz svaki pojedini član daju argumentovana viđenja o operacionalizaciji  Zakona, te jasne upute u pogledu praktične primjene svih instituta, njihove međusobne povezanosti, kao i suštinske različitosti.

U prvom dijelu date su osnovne napomene i predstavljen opšti kontekst reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, te izneseni vrlo ozbiljni i argumentovani razlozi za donošenje novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18). Drugi dio, osim razloga za donošenje Zakona, ukazuje na njegove najbitnije novine i osnovna načela. U trećem dijelu opisana je procedura usvajanja Zakona, te najvažniji segmenti i rezultati javne rasprave koja je vođena prije njegovog usvajanja.  Četvrti dio donosi pregled svih članova Zakona, uz stručan i opširan komentar za svaki član, te ukazuje na relevantnu sudsku praksu bitnu za bolje razumijevanje i pravilnu primjenu pojedinih članova Zakona.

Mogućnosti primjene ove knjige su brojne, prije svih, koristan je priručnik svima koji su na neki način povezani sa ovom materijom, ili koji primjenjuju Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući, osim pravnih, socioloških, ekonomskih i politoloških stručnjaka, i same osiguranike.

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.