Politika

Sa hitne sjednice Vlade FBiH (1.dio)

Saopćenje

 

SARAJEVO, 5. aprila (FENA) - Federalna vlada donijela je danas na Uredbu o zaštitnom znaku Arhiva Federacije, vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije BiH.

Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada je riječ o predstavljanju aktivnost ili djelatnosti Arhiva Federacije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim osobama i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti, na Međunarodni dan arhiva 9. juna na svečanoj sjednici Arhiva Federacije, ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom.

Mogu biti dodijeljena priznanja Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić, Plaketa Povelja Kulina bana, Plaketa Bosanski stećak i Pismena pohvala Arhiva Federacije.

ODLUKE O ISPLATAMA VERIFICIRANIH TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada Federacije BiH donijela je danas tri odluke koje se odnose na isplatu verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za 2018. godinu.

Prvom odlukom je propisano da će, radi izmirenja obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, Federacija BiH emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 16.987.561 KM.

Donesena je i Odluka kojom su utvrđeni postupci i dinamika ovih gotovinskih isplata, te propisano da će svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa trezora FBiH biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.

Trećom današnjom odlukom je ovo ministarstvo zaduženo da realizira obveze koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Za ove namjene nije potrebno emitirati obveznice.

USPOSTAVA WEB PORTALA E-UPRAVA FBiH

Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.

Portal E-uprava FBiH sadrži četiri modula: početna stranica, e-servisi za građane, registar administrativnih postupaka i e-konsultacije.

Na početnoj stranici se nalaze najnovije vijesti koje je moguće kreirati i ažurirati kroz administracijski dio aplikacije, s tim da je ove informacije moguće objavljivati odmah prilikom kreiranja ili naknadno.

Kroz e-servis građani mogu pristupiti uslugama elektronske uprave i dobiti sve potrebne informacije o njima, kao što je korištenje elektronskih usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Registar administrativnih postupaka pruža informacije o nazivu i svrsi upravnog postupka, naziv organa uprave koji provodi postupak i donosi odluku o upravnom postupku, adresu, broj telefona, faksimil i elektronsku adresu, vrstu djelatnosti za koje se primjenjuje, pravni osnov za pokretanje upravnog postupka - zakon ili podzakonski akt, iznos takse i naknade za vođenje upravnog postupka, podatke i dokumentaciju koje je neophodno dostaviti prilikom podnošenja, propisani rok za donošenje odluke po podnesenom zahtjevu za upravni postupak, vrijeme važenja izdatog akta i obrazac zahtjeva za pokretanje upravnog postupka (ukoliko je propisan ili pripremljen).

Kroz ovaj modul osigurana je tehnička mogućnost da građani i privredni subjekti postavljaju pitanja koja se odnose na pokretanje poslovanja, obavljanje privrednih djelatnosti, traženje mišljenja nadležnih organa o provođenju propisa, iznošenje problema s kojim se poslovna zajednica susreće u svom radu, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje, iznošenje uzroka nastalog problema i odgovornosti nadležnih organa, davanje inicijativa za promjenu propisa za koje smatraju da nepotrebno opterećuju i usporavaju poslovanje u FBiH i davanje sugestija i prijedloga koji se tiču unapređivanja cijelog portala.

Modul E-konsultacije pruža mogućnost da na jednom mjestu budu osigurane konsultacije zainteresirane javnosti s federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i institucijama u FBiH u postupku kreiranja javnih politika ili donošenja zakona i drugih propisa.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH omogućava poštivanje svih pravila i procedura rada Portala E-uprava FBiH u koordinaciji s federalnim organima i zadužen je da provodi aktivnosti koje će obezbijediti raspoloživost i pouzdanost servisnog web portala i modernizaciju sistema.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije BiH. 

IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNE VLADE

Na današnjoj sjednici je usvojen i Parlamentu FBiH na razmatranje upućen izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2017. godinu, rađen na osnovu priloga koje su federalna ministarstva dostavila na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

U izvještajnoj godini su federalna ministarstva uradila 66 zakona (48 utvrđeno na Vladi), dvije uredbe (jedna usvojena na Vladi), osam odluka, 32 pravilnika (24 usvojena na Vladi), šest strategija (četiri usvojene na Vladi) i 14 ostalih dokumenata.

Ukupan postotak izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2017. godini iznosi 88 posto.

Iznad ovog prosjeka su federalna ministarstva obrazovanja i nauke (100 posto), prometa i komunikacija i izbjeglica i raseljenih osoba (po 98 posto), kulture i sporta (97 posto), trgovine (96 posto), za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata (94 posto), rada i socijalne politike (93 posto) i razvoja, poduzetništva i obrta (90 posto), saopćeno je nakon sjednice Vlade.

(FENA) L.A.