Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Nermin Muzur više nije predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.Vlada je na njegovo mjesto stavila povjerenika Midhata Hubijara, direktora firme ZOI 84. Dosadašnji način rukovođenja Turističkom zajednicom sa stanovišta Naše stranke bio je neodrživ.

Zastupnik Naše stranke u Skupštini KS dosad se više puta uvjerio u netransparentnost njenog poslovanja: “Do sada sam tri puta upućivao zastupničko pitanje upravi koja je sada smijenjena da mi se dostavi tačan iznos prikupljenog novca po osnovu boravišnih taksi i drugih davanja, te na koji način se novac troši, no sva tri puta sam izignorisan s njihove strane. To govori da je priča o osnivanju nove turističke zajednice u cilju povećanja njene transparentnosti i bolje kontrole njenog rada od strane Skupštine, bila zapravo samo dobar izgovor da bi stranke u vlasti preuzele kontrolu nad ovom oblašću.” Naime, Zakon o turizmu KS koji je donesen krajem 2016. godine namjera je bila da se poslovanje Turističke zajednice KS konačno stavi u okvire poslovanja koje bi mogla kontrolisati i pratiti Skupština KS. Tada je SDA uspjela da postavi svog čovjeka na čelo Turističke zajednice, sada smijenjenog Nermina Muzura.

Iako je od imenovanja novog direktora i uprave prošlo godinu i po dana, na dnevnom redu Skupštine KS do sada se nije našao finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju, niti smo ikada dobili ijednu jedinu informaciju. “Sve što kao skupštinski zastupnici o tome znamo, čuli smo iz medija”, kaže Vukasović. Međutim, nova imenovanja u Turističkoj zajednici ne ulivaju optimizam, naprotiv. “Danas na djelu opet imamo zamjenu jedne politike drugom. Nakon što smo i prilikom imenovanja nedavno smijenjenog direktora rekli da smatramo kako ne posjeduje kompetencije i nikakvo radno iskustvo u ovoj oblasti, ovo pogotovo mislimo i za imena koja je Vlada KS predložila kao nova rješenja koja će voditi TZ u narednom periodu.

Za V.D. direktora se predlaže direktor javnog preduća ZOI 84 koji nije pokazao apsolutno nikakve rezultate na toj poziciji, koji je preduzeće odveo još dublje u dubiozu i za koje smo u Skupštini KS ustanovili da lažira finansijske izvještaje. Pored toga, postoji pregršt dokumentovanih prestupa od strane inspekcijskih organa o kršenju Zakona u tom preduzeću. Od tri osobe koje se navode da će voditi preduzeće u narednom periodu, samo jedna ima iskustvo rada u sektoru turizma”, mišljenja je Vukasović Očito je da cilj nije da građani KS dobiju vitalnu, modernu i transparentnu TZ koja bi pratila sve veće turističke potrebe kantona i koja bi radila na boljoj turističkoj ponudi, nego je jedini cilj pod stranačku kontrolu vratiti milionska sredstva koja se prikupe po osnovu boravišnih taksi, a koja su im na momenat izmakla prilikom nedavnog stranačkog raskolja unutar SDA.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.